sobota, 6 lutego 2016

Szanowni Państwo,

w ramach VII Konferencji Psychoanaliza – Psychoterapia pt. Ciało i język
będzie funkcjonował blog pozwalający na zaprezentowanie dodatkowych – obok
referatu czy udziału w dyskusji podczas sesji – rozważań nad naszym tematem
przewodnim.

Wszystkich, którym kwestia związku ciała i języka jest bliska, których porusza i
inspiruje, prosimy o nadsyłanie swoich przemyśleń w formie krótkich (max 3 tys.
znaków ze spacjami) tekstów wraz z jednozdaniowym opisem autora.

Mamy nadzieję, że ta aktywność wzbogaci naszą konferencję o szeroki zakres
refleksji osobistych lub przemyśleń związanych z różnymi dziedzinami, którymi się
Państwo zajmujecie.

Podobne blogi są już tradycją w światowym środowisku psychoanalizy lacanowskiej,
były prowadzone przy okazji kongresów AMP, ECF a ostatnio NLS w Genewie w
2015, i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników tych wydarzeń.

Teksty prosimy kierować na adres: mmmalgosia@wp.pl

Po akceptacji i ew. korekcie w porozumieniu z autorami będą one sukcesywnie
zamieszczane tutaj.

ZAPRASZAMY!

Małgorzata Orysiak

Krakowskie Koło Psychoanalizy NSL

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza